zofim.org.il
  
 


 
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט צופי ים תל אביב » קשרים

קשרים פורסם בתאריך 18/11/2013

קשר בוהן

איך? יוצרים לולאה בחבל ואת קצה הלולאה מכניסים לתוך הלולאה

למה? הגדלת עובי החבל כדי שלא יעבור דרך טבעת או חור

חסרונות? לא משתחרר בקלות, מוריד מכוח החבל

יתרונות? קל לקשירה, לא משתחרר בקלות

 

 קשר שמינית

איך? יוצרים לולאה בחבל ואת קצה הלולאה מסובבים מסביב ל"גזע" החבל ואז מכניסים לתוך הלולאה

למה? הגדלת עובי החבל כדי שלא יעבור דרך טבעת או חור (מושכות חלוץ, גלגלאות ראשי וכדו ')

חסרונות? לא משתחרר בלחץ, מוריד מכוח החבל

יתרונות? קל לקשירה, משתחרר בקלות

 

 קשר דייגים

איך? שמים את קצוות החבל אחת על השנייה ועם כל קצה עושים קשר בוהן על הקצה השני

למה? קשר חיבור לשני חבלים באותו עובי

חסרונות? לא משתחרר בקלות, מוריד מכוח החבל

יתרונות? מחזיק תחת לחץ, מחבר חבלים באותו עובי

 

 קשר הצלה

איך? יוצרים לולאה מעבירים את קצה החבל בלולאה מקיפים את הקצה השני ומחזירים את הקצה ללולאה

למה? יצירת טבעת לא מתהדקת (אבטוח כל דבר בסירה שלא יפול למים מלבד גלגל ההצלה)

חסרונות? מוריד מכוח החבל

יתרונות? לא משתחרר בלחץ

 

 קשר שטוח

איך? לוקחים את קצוות החבל מניחים אחת על השנייה ומסובבים ואז חוזרים על הפעולה שוב

למה? חיבור שני חבלים באותו עובי

חסרונות? מוריד מכוח החבל, משתחרר בקלות בחבלים מסוימים

יתרונות? קל לקשירה, קל לפתיחה

 

קשר אורגים

איך? יוצרים לולאה בחבל את הקצה השני של החבל מעבירים בלולאה מקיפים איתו

את הלולאה ומכניסים לתוך הרווח שנוצר מהחבל שהקיף את הלולאה

למה? חיבור שני חבלים לא באותו עובי

חסרונות? מוריד מכוח החבל

יתרונות? לא משתחרר בלחץ

 

קשר קריק

איך? מסובך להסביר בכתב תשאלו את המדריך הוא יודע

למה? חיבור בין חבל לונטה

חסרונות? "שובר" את הונטה

יתרונות? לא משתחרר תחת לחץ

 


קשר מוט

איך? מניחים את החבל על מוט ויוצרים שתי "חצאי קביעות"

למה? חיבור חבל למוט

חסרונות? מחליק על צינורות ברזל חלקים

יתרונות? לא משתחרר תחת לחץ

 

קשר אורגים כפול

איך? יוצרים לולאה בחבל את הקצה השני של החבל מעבירים בלולאה

מקיפים איתו את הלולאה פעמיים ומכניסים לתוך הרווח שנוצר מהחבל שהקיף את הלולאה

למה? חיבור שני חבלים לא באותו עובי

חסרונות? מוריד מכוח החבל

יתרונות? לא משתחרר בלחץ, חזק יותר מקשר אורגים