EN | RU

שבט דןכתובתנו
משמר הירדן מול בית 75
תל אביב - יפו

טלפון
2440914 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
Shevet.dan@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • מנדי בכר - מרכזת בוגרת פרטים
  • נועם רוזן - מרכזת הדרכה בוגרת פרטים
  • ירון זילברשטיין - מרכז מפעלים שבטי פרטים